Pakalpojumi / Licencētās makšķerēšanas organizēšana Vaidavas ezerā

Licencētās makšķerēšanas organizēšana Vaidavas ezerā

2024. gada 4. janvārī spēkā stājušies Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā” paredz, ka tā tiek organizēta saskaņā ar nolikumu par licencēto maksķerēšanu Vaidavas ezerā 2024. un 2025. gadā.

Licencētā makšķrešana noteikta Vaidavas ezera teritorijā un no tā iztekošās Strīķupes posmā no Vaidavas ezera līdz autoceļa V192 Vaidava-Rubene tiltam.

Makšķerēt ezerā var no krasta, laivas vai ledus, iegādājoties elektronisku licenci tīmekļvietnē manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope”.

Licenču veidi un cenas:

  • vienas dienas licence – 4 EUR;
  • vienas nedēļas licence – 8 EUR;
  • viena mēneša licence – 15 EUR;
  • gada licence – 30 EUR.

Pieejama gada bezmaksas licence:

  • Vaidavas ezera piekrastes zemju īpašniekiem;
  • bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem;
  • personām, vecākām par 65 gadiem;
  • politiski represētajiem;
  • personām ar invaliditāti;
  • personām no ģimenēm, kurām piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Pakalpojuma plašāks apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 29.01.2024.