Pakalpojumi / Licences makšķerēšanai un makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Salacas augštecē

Licences makšķerēšanai un makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Salacas augštecē

Licencētā makšķerēšana Salacas augštecē notiek saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildu ierobežojumiem:

– aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu;

– no 1. septembra līdz 31. decembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana;

– makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

Bezmaksas licences var saņemt:

– Salacas augšteces krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētas personas;

– personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība;

– personas, kas piedalās Pašvaldības rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos;

Bezmaksas licences saņēmējam makšķerējot jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina tiesības izmantot šo licenci.

Pēc noteiktā bezmaksas licenču limita izmantošanas, papildu gada bezmaksas licences netiek izsniegtas, un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga pilnas maksas licence.

Noslēdzoties gadam, jāatceras  par lomu atskaišu iesniegšanu gada bezmaksas makšķerēšanas licencēm, pie kam:

  • informācija par lomu jāiesniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats (atskaite) iesniedzama ne tikai, ja loms gūts, bet arī, ja nav gūts vai licence nav izmantota;
  • ja licenci iegādājies sev no sava lietotāja profila, licences lomu atskaiti jāiesniedz no sava profila;
  • ja licenci iegādājies draugs, licences lomu atskaiti jāiesniedz no e-pasta vēstules, kas tika nosūtīta uz e-pasta adresi, ko pircējs norādīja saziņai ar licences īpašnieku.

Plašāk par lomu atskaites iesniegšanu ieej.lv/lomu_atskaites.

* * *

Makšķerēšanas sacensību dalībniekiem jāiegādājas vienas diennakts licences un jāievēro to lietošanas kārtība.

Makšķerēšanas sacensību organizētājs sacensību nolikumu saskaņo ar Pašvaldību, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 40 darba dienas pirms attiecīgo sacensību norises iesniedz Pašvaldībā iesniegumu un sacensību nolikumu drukātā vai elektroniskā formātā. Pašvaldība pieņem lēmumu par nolikuma saskaņošanu 30 darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas Pašvaldībā.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.