Pakalpojumi / Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšana

Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšana

Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.
Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni un ģimenes ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.

Pakalpojumu persona var saņemt maksimāli līdz trim mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.