Pakalpojumi / Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

! Par klaiņojošu mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas dzīvojamo māju tuvumā, ja par to ir lēmusi Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktā kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība un ir saņemts rakstisks saskaņojums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka.

Jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484.

Valmieras novada pašvaldības policijas amatpersonas saņemto informāciju nodod personai, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par Valmieras novada dzīvnieku patversmes (turpmāk – Patversme) uzturēšanu (turpmāk – Operators), kas nekavējoties veic nepieciešamās ar klaiņojošā dzīvnieka klaiņošanas vai bezpalīdzības stāvokļa izbeigšanu saistītās darbības.

Operators organizē un nodrošina klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu (transportēšanu) uz Patversmi vai pie dzīvnieka īpašnieka un ir atbildīgs par informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par noķertajiem Valmieras novada teritorijā klaiņojošajiem vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušajiem mājas dzīvniekiem, kas atrodas Patversmē.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.