Pakalpojumi / Viesģimenes statusa piešķiršana

Viesģimenes statusa piešķiršana

Bāriņtiesa var lemt par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai.

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar ievietotu bērnu. Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir ieguvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt. Pirms bāriņtiesa lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē ārvalstī, persona, kura vēlas uzņemt bērnu, iesniedz bāriņtiesai attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinumu.

Pakalpojuma apraksts šeit

Ar informāciju, kā kļūt par viesģimeni, iesakām iepazīties infografikā Kā kļūt par viesģimeni

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.