Pakalpojumi / Jauno vecāku ievērībai

Jauno vecāku ievērībai

Ja esat sagaidījuši ģimenes pieaugumu, Dzimtsarakstu nodaļā saņēmuši jaundzimušā dzimšanas apliecību, nodaļas darbiniece deklarējusi Jūsu bērna dzīvesvietu un pieņēmusi iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu*, Jums kā jaunajiem vecākiem veicamas vēl dažas formalitātes:

  • jāpiesaka bērnam vietu Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādē;
  • jāpiesakās ģimenes valsts pabalstam;
  • jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par jaundzimušo, lai saņemtu nodokļu atlaidi par apgādājamo personu.

Kontaktinformācija:

Par bērna pieteikšanu vietai Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādē interesēties:

P. 8.00-18.00, O., T., C. 8.00-17.00, P. 8.00-16.00

* * *

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Meža ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, 1.stāvā, tel. 64207339, 28608110

P.O.T.C.P. 8.30-17.00 (klātienē – pēc iepriekšēja pieraksta)

Par iespēju iesniegt pieteikumu elektroniski lasiet šeit

 

* * *

Valsts ieņēmumu dienesta Valmieras klientu apkalpošanas centrā

Beātes iela 49, Valmierā, Valmieras novadā, tel. 64507020

Par iespēju paziņot elektroniski lasiet šeit:

 

Pabalstu var saņemt:

  • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;
  • viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;
  • viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir 200 euro apmērā par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Iesniegums par pabalstu tiek aizpildīts, reģistrējot bērna dzimšanas faktu Dzimtsarakstu nodaļā. Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba diena.

 

  • Vietas pieteikšana Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Neaizmirstiet arī pieteikt savam mazulim vietu Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, aizpildot  pieteikumu un iesniedzot to pašvaldībā, dodoties uz tuvāko Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru, Apvienību pārvaldi, vai Klientu apkalpošanas centru Valmierā, Lāčplēša ielā 2.

Lai to izdarītu elektroniski,  izmantojiet kādu no iespējām:

  • AKTUĀLI! Ja esat e-adreses lietotājs, reģistrējiet bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, pakalpojuma aprakstā kā pakalpojuma pieprasīšanas veidu izvēloties “E-pakalpojums iestādes mājaslapā”, kas sasaistīts ar Izglītības pārvaldes e-adresi, izvēloties un aizpildot attiecīgo e-veidlapu un elektroniski parakstītu to nosūtot Izglītības pārvaldei;
  • lejuplādējiet un aizpildiet pieteikumu par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtiet to Valmieras novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu vnip@valmierasnovads.lv .

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Izglītības pārvaldes speciālisti izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu, tālr. 64207123, guna.zvirgzda@valmierasnovads.lv vai vecāko klientu konsultanti Līgu Pērkoni, tālr. 64210697, liga.perkone@valmierasnovads.lv.

 

Informācija aktualizēta 31.07.2023.