Pakalpojumi / Jauno vecāku ievērībai

Jauno vecāku ievērībai

Ja esat sagaidījuši ģimenes pieaugumu, Dzimtsarakstu nodaļā saņēmuši jaundzimušā dzimšanas apliecību, nodaļas darbiniece deklarējusi Jūsu bērna dzīvesvietu un pieņēmusi iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu*, Jums kā jaunajiem vecākiem veicamas vēl dažas formalitātes:

  • jāpiesaka bērnam vietu Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādē;
  • jāpiesakās ģimenes valsts pabalstam;
  • jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par jaundzimušo, lai saņemtu nodokļu atlaidi par apgādājamo personu.

Kontaktinformācija:

Par bērna pieteikšanu vietai Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādē interesēties:

P. 8.00-18.00, O., T., C. 8.00-17.00, P. 8.00-16.00

* * *

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Meža ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, 1.stāvā, tel. 64207339, 28608110

P.O.T.C.P. 8.30-17.00 (klātienē – pēc iepriekšēja pieraksta)

Par iespēju iesniegt pieteikumu elektroniski lasiet šeit

 

* * *

Valsts ieņēmumu dienesta Valmieras klientu apkalpošanas centrā

Beātes iela 49, Valmierā, Valmieras novadā, tel. 64507020

Par iespēju paziņot elektroniski lasiet šeit:

 

Pabalstu var saņemt:

  • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;
  • viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;
  • viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir 200 euro apmērā par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Iesniegums par pabalstu tiek aizpildīts, reģistrējot bērna dzimšanas faktu Dzimtsarakstu nodaļā. Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba diena.

 

  • Vietas pieteikšana Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Neaizmirstiet arī pieteikt savam mazulim vietu Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ārpus Valmieras dzīvojošie novada iedzīvotāji par vietas pieteikšanas kārtību var intersēties dzīvesvietai tuvākajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros  vai Apvienību pārvaldēs, savukārt Valmieras iedzīvotāji aizpilda pieteikumu un iesniedz to pašvaldībā.

Lai to izdarītu elektroniski, lejuplādējiet un aizpildiet pieteikumu par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un izmantojiet kādu no iespējām:

  • ja esat e-adreses lietotājs, parakstiet pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet to kā pielikumu uz Izglītības pārvaldes e-adresi;
  • nosūtiet Valmieras novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu vnip@valmierasnovads.lv kā elektroniski parakstītu dokumentu;
  • portālā www.latvija.lv, izmantojiet e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, pievienojiet to e-dokumenta pielikumā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Izglītības pārvaldes speciālisti izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu, tālr. 64207123, guna.zvirgzda@valmierasnovads.lv vai Izglītības pārvaldes biroja administratori Antru Medni, tālr. 64210697, antra.medne@valmierasnovads.lv.

 

Informācija aktualizēta 20.05.2022.