Pakalpojumi / Jauno vecāku ievērībai

Jauno vecāku ievērībai

Ja esat sagaidījuši ģimenes pieaugumu, Dzimtsarakstu nodaļā (kontaktinformācija šeit) saņēmuši jaundzimušā dzimšanas apliecību, nodaļas darbiniece deklarējusi jūsu bērna dzīvesvietu, jums kā jaunajiem vecākiem veicamas vēl dažas formalitātes:

  • jāpiesakās pašvaldības pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā;
  • jāpiesaka bērnam vietu Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādē;
  • jāpiesakās ģimenes valsts pabalstam;
  • jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par jaundzimušo, lai saņemtu nodokļu atlaidi par apgādājamo personu.

 

Pieteikšanās pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 26.10.2023 saistošajiem noteikumiem Nr. 105 jaunajiem vecākiem ir tiesības pieteikties pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā, ko var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas. Iesniegums par pabalstu tiek aizpildīts, reģistrējot bērna dzimšanas faktu Dzimtsarakstu nodaļā.

Pabalstu var saņemt:

  • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;
  • viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;
  • viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir 200 euro apmērā par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.

 

Vietas pieteikšana Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lai pieteiktu savam mazulim vietu Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, aizpildiet un iesniedziet pieteikumu pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 103. kabinetā vai tuvākajā Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai Apvienības pārvaldē.

Lai to izdarītu elektroniski,  izmantojiet kādu no iespējām:

  • Ja esat e-adreses lietotājs, varat reģistrēt bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, savas e-adreses profilā portālā latvija.lv kā adresātu izvēloties Valmieras novada Izglītības pārvaldi, tiešsaistē aizpildot lodziņā “Izvēlies veidlapu” atrodamo attiecīgo veidlapu un, apstiprinot to ar elektronisko parakstu, nosūtot pārvaldei;
  • vai lejuplādējiet un aizpildiet pieteikuma veidlapu bērna reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtiet to Valmieras novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Izglītības pārvaldes speciālisti izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu, tālr. 64207123, vai vecāko klientu konsultanti Līgu Saliņu, tālr. 64210697, .

Klientu pieņemšana P. 8.00-18.00, O., T., C. 8.00-17.00, P. 8.00-16.00

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Piesakieties ģimenes valsts pabalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Meža ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, 1.stāvā

Klientu pieņemšana P.O.T.C.P. 8.30-17.00

Klātienē apkalpo rindas kārtībā.
Ja vēlaties rezervēt konkrētu pieņemšanas laiku, veiciet iepriekšēju pierakstu, zvanot 64207339 vai 28608110, vai rakstot

Par iespēju iesniegt pieteikumu elektroniski lasiet šeit

 

Piesakiet nodokļu atlaidi par apgādājamo personu Valsts ieņēmumu dienestā

Valmieras klientu apkalpošanas centrs – Beātes iela 49, Valmierā, tel. 67120005

Klientu pieņemšana P., C. 9.00-18.00.

Par iespēju paziņot elektroniski lasiet šeit:

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.