Pakalpojumi / Izziņa par būves neesamību

Izziņa par būves neesamību

Valmieras pilsētas būvvaldē var pieprasīt izziņu par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 18.10.2021.