Pakalpojumi / Izglītojošās un atbalsta grupas

Izglītojošās un atbalsta grupas

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

Lai saņemtu pakalpojumu jāvēršas Valmieras novada Sociālā dienestā, izsakot vēlmi piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās.

Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu. Sociālā darbiniece ar iesaistītajām personām sazinās personiski. Atbalsta un pašpalīdzības grupas vada psihologs vai sociālais darbinieks.

 

Informācija aktualizēta 31.01.2024.