Pakalpojumi / Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina personas pamatvajadzības, diennakts sociālo aprūpi institūcijā, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.