Pakalpojumi / Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pēdējie grozījumi Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumos Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūtā” dod iespēju pakalpojumu saņemt plašākam klientu lokam:

  • personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju subakūtā etapā, pakalpojumu piešķir steidzamības kārtā;
  • personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju kā ilgtermiņa medicīnisko rehabilitāciju hronisku saslimšanu gadījumā, pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā;
  • politiski represētas personas pakalpojumu var saņemt reizi gadā, atkārtoti – ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem, politiski represētas personas un Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki / avārijā cietušās personas pakalpojumam var pieteikties Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), nevēršoties Sociālo lietu pārvaldē, klātienē vai nosūtot dokumentus pastā, tajā skaitā e-pastā, parakstītus ar elektronisko parakstu.

Saglabājas iespēja pieteikties pakalpojumam arī Sociālo lietu pārvaldē.

Ja persona izvēlas pakalpojumam pieteikties Sociālo lietu pārvaldē:

  1. personām ar funkcionēšanas traucējumiem jāiesniedz:
  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • ārstniecības iestādes izraksta kopiju par pabeigtu medicīnsko rehabilitāciju, kurā rekomendēts saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu SIVA;
  • funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma  (MK noteikumu Nr. 578 2. pielikums)

2. politiski represētām personām jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

3. ČAES avārijas rezultātā cietušai personai – iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, kam pievieno ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai ČAES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izraksts visām grupām jāiesniedz, ierodoties SIVA pakalpojuma saņemšanai.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas darbiniecēm – tālruņa numuri 29228119 (Inga Čama), 25726031 (Linda kabraka) vai zvanot SIVA Sociālo pakalpojumu nodaļai – tālruņa numuri 67771037, 67771054, 26595008 vai rakstot e-pastā: .

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 05.01.2024.