Pakalpojumi / Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

Pašvaldība sniedz grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit.

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.