Pakalpojumi / Būvniecība

Būvniecība

Būvniecību var ierosināt

  • zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt;
  • pašvaldība, ja tā sakārto vai nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama un rada apdraudējumu cilvēku drošībai, vai nojauc patvaļīgās būvniecības objektu;
  • enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

BŪVVALDES apmeklētāju ievērībai

No 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres iesniedzamas tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Izņēmums saglabāsies tikai tad, ja process jau būs iesākts papīra veidā – to varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma.

  • Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī izvēlas sadaļu “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).
  • Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams, autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un sadaļas `E-pakalpojumi` apakšsadaļā `Būvniecība` izvēloties nepieciešamās veidlapas.
  • Lai saprastu, kā lietot BIS, iesakām izmantot BIS lietošanas rokasgrāmatu (publiskā portāla būvniecības portāla dalībniekiem)  (iesakām uzreiz doties uz 14.lpp. – satura lapu)
  • Ja vēlas detalizētāk izprast kādu BIS procesu, ir iespējams BIS mājaslapā atrast informatīvus materiālus video versijā. 
  • Sadaļā `Noderīgi` var iepazīties arī ar normatīvo aktu bāzi.
  • Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.

BIS mājaslapā atrodama informācija arī par Būvvaldē pieteiktajiem būvniecības procesiem

PDF – Brošūra “Būvniecības informācijas sistēma”

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.