Pakalpojumi / Dzimtas pētīšanas pakalpojums

Dzimtas pētīšanas pakalpojums

Dzimtsarakstu nodaļa pēc pilsoņu pieprasījuma ar norādi uz tiesisko ieinteresētību veic pilsoņa dzimtas pētīšanu un vienojas par pakalpojuma apjomu. Dzimtas koka izpētes dziļums un apjoms var atšķirties atkarībā no klienta vēlmēm un dzimtsarakstu nodaļas arhīvā esošā civilstāvokļa reģistru vēsturiskajiem datiem.
Pēc dzimtas datu izpētīšanas tiek izsniegta arhīva izziņa.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.