Pakalpojumi / Dzimšanas fakta svinīga reģistrācija

Dzimšanas fakta svinīga reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas fakta reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā kā arī ārstniecības iestādē, kas nodrošina dzemdību palīdzību, ja vecāki to vēlas.
Pēc dzimšanas fakta svinīgas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona bērna vecākiem, kas paziņojuši par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojumu piesaka un saņem klātienē Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā vai kādā no tās pieņemšanas vietām.

Pakalpojuma maksa – EUR 25.30 (pakalpojums EUR 20.91 + 21% PVN EUR 4.39). Maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 31.01.2024.