Pakalpojumi / Dzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija

Bērna tēvam vai mātei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu vai likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Nepieciešamie dokumenti:

  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu;
  • pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesniegumu vai bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Informācija aktualizēta 31.01.2024.