Pakalpojumi / Domstarpību izšķiršana bērna tiesību aizsardzībā

Domstarpību izšķiršana bērna tiesību aizsardzībā

Aizstāvot bērna personiskās intereses, Bāriņtiesa izšķir domstarpības dažādos jautājumos:

• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.

• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).

• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana. • Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 15.02.2024.