Pakalpojumi / Domstarpību izšķiršana jautājumos par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Domstarpību izšķiršana jautājumos par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Aizstāvot bērna personiskās intereses, Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki nevar par to vienoties.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.01.2022.