Pakalpojumi / Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dienas aprūpes centra pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personu grupām, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.