Pakalpojumi / Biļešu cenas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos

Biļešu cenas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos

Valmieras pilsētas maršrutu autobusos spēkā šāda braukšanas maksa:

 • vienreizēja braukšanas biļete – 1 EUR
 • vienas dienas braukšanas biļete – 3,50 EUR
 • abonementa biļete kalendārajai nedēļai (no pirmdienas līdz svētdienai) – 10.00 EUR
 • abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu – izmantošanai tikai darba dienās Iizņemot sestdienās, svētdienās un svētku dienās) – 25.00 EUR
 • abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma – 30.00 EUR
 • līgumsoda apmērs par braukšanu bez biļetes – 10.00 EUR

Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā tikai tajā trans­porta līdzeklī, kurā tā nopirkta pie autobusa vadītāja, no tās iegādes brīža līdz izkāpšanai no transporta līdzekļa.

Biļešu iegādes vietas:

 • Biļete vienai braukšanas reizei – pie autobusa vadītāja;
 • Mēnešbiļete vienam kalendārajam mēnesim un abonementu biļete izmantošanai tikai darba dienās –Narvesen tirdzniecības punktos Rīgas ielā 4 (tirdzniecības centrā “Valleta”), Rīgas ielā 10 un Stacijas ielā 1, kā arī Valmieras autoostā (Stacijas ielā 1), sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam;
 • Abonementa biļete vienai kalendārajai nedēļai – Valmieras autoostā;
 • Vienas dienas braukšanas biļete – pie autobusa vadītāja;
 • Ar atlaidēm mēneša biļetes, abonementa biļetes kalendārajam mēnesim izmantošanai tikai darba dienās var iegādāties tikai Valmieras autoostas biļešu kasēs, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.

Braukšanas maksas atvieglojumi studentiem mēnešabiļetes iegādei – tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem – 50% apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75% apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās – ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot).

Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras novadā deklarēto dzīvesvietu, vai mācību iestādes izsniegtu rakstisku apliecinājumu par faktisko dzīvesvietu uz mācīnu laiku Valmieras  novadā un augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļeti var iegādāties Valmieras autoostā, sākot ar ipriekšējā mēneša 20. datumu līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

Mēnešbiļete ir derīga, ja autobusā uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.

 

Informācija aktualizēta 02.04.2024.