Pakalpojumi / Biļešu cenas pilsētas sabiedriskajā transportā

Biļešu cenas pilsētas sabiedriskajā transportā

(saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumu Nr.367 (prot. Nr.19, 13.§) “Par Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta biļetes cenu un līgumsodu apmēru”’)

Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos braukšanas maksa:

 • iegādājoties braukšanas biļeti pie autobusa vadītāja EUR 0.60,
 • mēnešbiļetes cena EUR 26.40 (izmantošanai vienam kalendārajam mēnesim)
 • abonementa biļete jeb mēnešbiļete vienam kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu izmantošanai tikai darba dienās – cena EUR 18.60
 • abonementa biļete vienai kalendārajai nedēļai, izmantošanai no pirmdienas līdz svētdienai – cena EUR 6.00
 • vienas dienas braukšanas biļete EUR 2.30
 • Līgumsoda apmērs par braukšanu bez biļetes Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos EUR 8.00.

Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā tikai tajā trans­porta līdzeklī, kurā tā nopirkta pie autobusa vadītāja, no tās iegādes brīža līdz izkāpšanai no transporta līdzekļa

Biļešu iegādes vietas:

 • Biļete vienai braukšanas reizei – pie autobusa vadītāja;
 • Mēnešbiļete vienam kalendārajam mēnesim un abonementu biļete izmantošanai tikai darba dienās – visās a/s “Preses apvienība” tirdzniecības vietās Valmierā, SIA “Narvesen Baltija” tirdzniecības centrā „Valleta”, „Firma Madara” veikalos TOP G. Apiņa ielā 27b un Alejas ielā 7a (Kocēnos), SIA “LARS LIMITED” veikalā TOP Valmiermuižas ielā 11 (Valmiermuiža), Valmieras autoostā (Stacijas ielā 1), sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam;
 • Abonementa biļete vienai kalendārajai nedēļai – Valmieras Tūrisma informācijas centrā un Valmieras autoostā;
 • Vienas dienas braukšanas biļete – pie autobusa vadītāja;
 • Ar atlaidēm mēneša biļetes, abonementa biļetes kalendārajam mēnesim izmantošanai tikai darba dienās var iegādāties tikai Valmieras autoostas biļešu kasēs, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.