Pakalpojumi / Bezmaksas braucieni Valmieras pilsētas autobusu maršrutos

Bezmaksas braucieni Valmieras pilsētas autobusu maršrutos

AKTUĀLI! No 2022. gada 1. septembra novadā dzīvojošiem skolēniem braukšana Valmieras pilsētas autobusos ir bez maksas. Iekāpjot pilsētas autobusā, elektroniski jāreģistrējas, pieliekot jaunā dizaina skolēnu apliecību elektroniskajam datu nolasītājam.

Jaunā dizaina apliecības skolēni saņems izglītības iestādē no 1. septembra.

Bez maksas Valmieras pilsētas autobusos no 1. septembra var braukt novada teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās ziglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot apliecību.

 

Tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas autobusos ir arī:

  • bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarējušiem pensionāriem, kuri novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;
  • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem novada pašvaldība izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

 

Informācija aktualizēta 25.08.2022.