Pakalpojumi / Bezmaksas braucieni Valmieras pilsētas autobusu maršrutos

Bezmaksas braucieni Valmieras pilsētas autobusu maršrutos

Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot audzēkņa apliecību, Valmieras pilsētas maršrutu autobusos brauc bez maksas.

Atlaides saņemšanai autobusā jāautorizē audzēkņa apliecība, pieliekot pie datu nolasītāja (novietots aiz autobusa vadītāja). Datu nolasītājs darbojas arī reģionālās nozīmes autobusos.

Arī novada izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot audzēkņa apliecību, mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklos nodrošināti bezmaksas braucieni nokļūšanai Valmieras novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē un atpakaļ mājās. Atlaides saņemšanai braucieniem reģionālo maršrutu autobusos apliecībās iestrādāts maršruts, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas un braucienu skaitu dienā – atlaide ir spēkā braucieniem konkrētā maršrutā.

Tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos ir arī:

  • bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • novadā vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarējušiem pensionāriem, kuri novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;
  • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem novada pašvaldība izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

Atgādinām, ka tiesības braukt bez maksas reģionālās nozīmes autobusos ir arī I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu (lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, jāuzrāda invaliditātes apliecība), politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

SVARĪGI! Valsts piešķirtās braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā drīzumā būs nepieciešama Latvijā izdota personas apliecība – eID karte, kas kalpos personas identifikācijai, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi iepriekšējā pārdošanā vai sabiedriskajā transportā.

 

Informācija aktualizēta 25.01.2023.