Pakalpojumi / Bērnības svētku svinīga ceremonija

Bērnības svētku svinīga ceremonija

Pasākuma mērķis – godināt ģimeni.
Bērnības svētkiem var pieteikties jebkura ģimene, kas vēlas savam bērnam svinīgu pasākumu, kurā tiek godāti bērna krustvecāki.
Pasākumā tiek izsniegta krustvecāku apliecība.

Pasākums jāpiesaka klātienē pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai kādā no tās pieņemšanas vietām, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).

Pakalpojuma maksa – EUR 40.00 (EUR 33.06 + 21 % PVN EUR 6.94).

Maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Informācija aktualizēta 31.01.2024.