Pakalpojumi / Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Pēc vecāku lūguma bāriņtiesa var lemt par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Pakalpojuma apraksts šeit.

Informācija aktualizēta 04.01.2024.