Pakalpojumi / Balva nozīmīgā dzīves jubilejā

Balva nozīmīgā dzīves jubilejā

Valmieras novada administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējusi persona, sasniedzot 90, 95, 100 un vairāk nekā 100 gadu vecumu, var pieprasīt balvu nozīmīgā dzīves jubilejā. Balvu var pieprasīt, rakstot iesniegumu ne vēlāk kā vienu gadu pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

Lai saņemtu noteikumos noteiktos pabalstus, personai jāvēršas Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.

Pakalpojuma apraksts šeit
Informācija aktualizēta 18.01.2024.