Pakalpojumi / Atļaujas saņemšana Valmieras novada simbolikas lietošanai

Atļaujas saņemšana Valmieras novada simbolikas lietošanai

Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. saistošie noteikumi “Par Valmieras novada simboliku” paredz kārtību, kā lietojami un izgatavojami novada un tajā ietilpstošo teritoriju (pilsētu, pagastu) simboli.

Saistošajos noteikumos ietverti tādi Valmieras novada simboli kā novada karogs, novada ģerbonis, novada logo, novada simbols, novada sauklis un saukļa logo, Valmieras valstspilsētas ģerbonis, Valmieras valstspilsētas karogs, Mazsalacas pilsētas ģerbonis, Rūjienas pilsētas ģerbonis, Sdeas pilsētas ģerbonis, Strenču pilsētas ģerbonis, Dikļu pagasta ģerbonis, Jeru pagasta ģerbonis, Valmieras logo, Valmieras sauklis un saukļa logo.

Ja fiziska vai juridiska persona vēlas lietot Valmieras novada simboliku suvenīru izgatavošanā, reprezentācijas priekšmetu izgatavošanā, izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā vai pasākumu noformējumā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja.

Par novada simbolikas lietošanu un saskaņošanu iespējams konsultēties novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā, rakstot uz .

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.