Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana būvdarbu veikšanai

Atļaujas izsniegšana būvdarbu veikšanai

Atļauju būvdarbu veikšanai pieprasa pašvaldības būvvaldei vai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.