Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai sabiedriskai ēdināšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai sabiedriskai ēdināšanai publiskās vietās

Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās, atļauta tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas.

Atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Informācija par pašvaldības iekārtotām ielu tirdzniecības vietām šeit

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 22.12.2022.