Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai, tās organizēšanai un tirgus statusa piešķiršana

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai, tās organizēšanai un tirgus statusa piešķiršana

Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās, atļauta tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas.

Atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Pašvaldība informāciju par pašvaldības iekārtotām ielu tirdzniecības vietām ievieto pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv šeit

Lai  izveidotu tirgu pašvaldības administratīvajā teritorijā, arī jāsaņem pašvaldības saskaņojums.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 06.03.2024.