Pakalpojumi / Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana

Valmieras novadā atkritumus apsaimnieko SIA “ZAAO”.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32 Valmierā, kā arī mājaslapā www.zaao.lv vai pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Informācija par Valmieras novada teritorijā publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem pieejama: skiroviegli.lv

! Nododot pareizi sašķirotus atkritumus EKO punkta konteineros, tie tiek pieņemti bez papildu samaksas. Tādējādi samazinās kopējais sadzīves atkritumu apjoms, par ko tiek maksāta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

EKO laukumus – Dzelzceļa ielā 5 un Beātes ielā 47. Tajos gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi. EKO LAUKUMU KARTE ar informāciju, kādi atkritumu veidi tiek pieņemti katrā no EKO laukumiem.

INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS KARTE

Privātmājās dzīvojošajiem klientiem SIA “ZAAO” piedāvā INDIVIDUĀLI DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU. Lai uzsāktu šī pakalpojuma izmantošanu, ir jānoslēdz sadarbības līgums par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojums paredz iespēju šķirot vieglo iepakojumu un stikla iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā konteinerā. Klientiem, kuri noslēdz līgumu par dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu, SIA “ZAAO” vienu konteineru komplektu piešķir lietošanā bez maksas. Konteineru iztukšošana līguma darbības laikā tiks nodrošināta bez maksas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT

 

Informācija aktualizēta 10.08.2022.