Pakalpojumi / Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana

Valmieras novadā atkritumus apsaimnieko SIA “ZAAO”.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32, Valmierā, kā arī mājaslapā www.zaao.lv vai pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Informācija par Valmieras novada teritorijā publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem pieejama: skiroviegli.lv vai www.zaao.lvšeit.

! Nododot pareizi sašķirotus atkritumus EKO punkta konteineros, tie tiek pieņemti bez papildu samaksas. Tādējādi samazinās kopējais sadzīves atkritumu apjoms, par ko tiek maksāta atkritumu apsaimniekošanas maksa. EKO punktu atrašanās vietas.

EKO laukumos gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi. EKO laukumi ar informāciju, kādi atkritumu veidi tiek pieņemti katrā no EKO laukumiem.

Kopumā Valmieras novadā ir vairāki EKO laukumi:
Valmierā Dzelzceļa ielā5, Beātes ielā 47;
Mazsalacā, Pērnavas ielā 16;
Rūjienā, Ternejas ielā 12;
Strenčos Valkas ielā 1A.

Informācija par EKO laukumu adresēm, darba laikiem un nododamo atkritumu veidiem,
pakalpojumu cenrādis pieejams šeit.

Noteiktās teritorijās dzīvojošajiem klientiem SIA “ZAAO” piedāvā iepakojuma atkritumu apsaimniekošanu privātmājās. Lai uzsāktu šī pakalpojuma izmantošanu, ir jānoslēdz sadarbības līgums par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu.
Pakalpojums paredz iespēju šķirot vieglo iepakojumu un/vai stikla iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā konteinerā. Klientiem, kuri noslēdz līgumu par dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu, SIA “ZAAO” vienu konteineru komplektu piešķir lietošanā bez maksas.
Konteineru iztukšošana līguma darbības laikā ( ja ir pareizi sašķiroti atkritumi) tiek nodrošināta bez maksas.

Plašāka informācija: šeit.
Noderīga informācija par dažādiem SIA “ZAAO” piedāvātajiem pakalpojumiem: šeit.
Informācija par azbesta saturošo atkritumu nodošanu: šeit.

Pareizai atkritumu šķirošanai var palīdzēt informācija www.zaao.lv, sadaļā Padomi atkritumu šķirošanai: šeit.

Lietotnē Laipa Plus zaao.lv/laipa-plus/  attēlota informācija par noslēgtajiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas līgumiem gandrīz visā darbības reģionā, dodot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.

 

Informācija aktualizēta 31.08.2023.