Pakalpojumi / Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums

Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums

Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums nodrošina atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā:

1) ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad konkrētais bērns saņem aprūpes pakalpojumu;

2) viena vecāka ģimenei, kura audzina divus vai vairāk bērnus līdz septiņu gadu vecumam vecāka vai kāda no bērniem slimības gadījumā, ja nepieciešama ārstēšana stacionārā un ģimenei nav citas atbalsta personas;

3) viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam;

4) ģimenei, kurā bērnam sastādīta uzvedības korekcijas programma, kurā iekļauts atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums;

5) pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, lai saņemtu atbalstu integrēšanai sabiedrībā.

Pakalpojuma apraksts šeit.

Informācija aktualizēta 05.01.2024.