Pakalpojumi / Asistenta un pavadoņa pakalpojums

Asistenta un pavadoņa pakalpojums

Asistenta pakalpojumu pilngadīgām personām, kam piešķirta I un II invaliditātes grupa (pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus) nodrošina fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, asistējot un pavadot personu ar invaliditāti tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, lai strādātu, studētu, nodarbotos ar paraolimpisko sportu; mācītos pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, darbotos nevalstiskas organizācijas vai kapitālsabiedrības valdē; veiktu brīvprātīgā darbu, apmeklētu dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņemtu regulāras hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras; veiktu citas darbības.

Asistenta un pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai) veic fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, nodrošinot:
• asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi;
• pavadoņa pakalpojumu personai, kurai ir pārvietošanas traucējumi, lai pavadītu un palīdzētu nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.