Pakalpojumi / Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Valmieras novada teritorijā asenizācijas pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina: SKATĪT ŠEIT

Pamats:

  • Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;
  • Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr.319 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību” (noteikumi);
  • 2020.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”;
  • 2019. gada 18. decembra saistošie noteikumi  Nr. 14/2019  “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Burtnieku novada administratīvajā teritorijā”;
  • 2018. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2018 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kocēnu novadā”;
  • 2019.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.10/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mazsalacas novadā”;
  • 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā”;
  • 2018. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 4/2018  “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Strenču novadā”.