Pakalpojumi / Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Valmieras novada teritorijā asenizācijas pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina: SKATĪT ŠEIT

Pamats:

Informācija aktualizēta 05.07.2023.