Pakalpojumi / Aprūpe mājās

Aprūpe mājās

Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 05.01.2024.