Pakalpojumi / Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Bērnam vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izsniedz vienota parauga apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība).

Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Atkārtoti apliecību izsniedz bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.