Pakalpojumi / Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts

Valmieras novada pašvaldība apbedīšanas pabalstu piešķir, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 500 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpība starp 500 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 euro.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 18.10.2022.