Pakalpojumi / Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni personai vai mantojumam. Par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.

Bāriņtiesa aizgādņus (pagaidu aizgādņus) ieceļ personām vai mantojumam.

Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

  • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
  • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
  • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
  • promesošas vai pazudušas personas mantai;
  • testamenta taisīšanai.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.