Pakalpojumi / Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana nekustamajam īpašumam (zemes gabalam, ēkai, telpai)

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana nekustamajam īpašumam (zemes gabalam, ēkai, telpai)

Pakalpojums ietver:

  • lēmuma pieņemšanu par numura piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
  • numura rezervēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
  • lēmuma pieņemšanu par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
  • lēmuma pieņemšanu par adreses maiņu;
  • lēmuma pieņemšanu par adreses statusa maiņu (adreses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
  • izziņas izsniegšanu par adreses piešķiršanu;
  • izziņas izsniegšanu par adresācijas objekta numura oficiālu maiņu, par iepriekšējo numuru.

Pakalpojuma apraksts šeit

Iesniegums adreses piešķiršanai, maiņai, likvidēšanai

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.