Pakalpojumi / Adoptētāja statusa iegūšana

Adoptētāja statusa iegūšana

Bāriņtiesa veic adopcijai iesniegto dokumentu pārbaudi un ģimenes izpēti, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.

Labklājības ministrijas infografika Adopcijas kārtība

Adopcijas sakarā Bāriņtiesa lemj par:

  • personas atzīšanu par adoptētāju;
  • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
  • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
  • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
  • pirmsadopcijas apūpes izbeigšanu bērnam;
  • adopcijas atbilstību bērna interesēm;
  • bērna adopciju uz ārvalstīm.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.