Pakalpojumi / Miršanas fakta reģistrācija

Miršanas fakta reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.