Pakalpojumi / Koku ciršanas atļauja

Koku ciršanas atļauja

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 28.12.2021.