Pakalpojumi / Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietu Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē personai pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

UZMANĪBU! Viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas (tajā skaitā anulēšanas) personas pienākums ir deklarēt savu jauno dzīvesvietu.

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu Dzimtsarakstu nodaļā, tur vienlaikus tiek veikta arī bērna dzīvesvietas dekalrēšana. Gadījumā, ja bērna dzimšanas fakts jau reģistrēts, bērna dzīvesvietu var deklarēt tikai pašvaldības deklarēšanās iestādē vai elektroniski portālā latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”

Priekšrocības, deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

 • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs autentificējas ar eID; eParaksts vai eParaksts mobile;
 • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
 • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
 • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
 • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Portālā Latvija.lv e-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” ietvaros personai papildus ir iespējams izvēlēties:

 • deklarēt dzīvesvietu Latvijā vai norādīt dzīvesvietas adresi ārvalstī;
 • deklarēt dzīvesvietu Latvijā un norādīt vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī;
 • deklarēt dzīvesvietu ārvalstī un norādīt vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī;
 • norādīt vienu papildu adresi Latvijā, nemainot ziņas par pamatadresi (deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto adresi ārvalstī);
 • norādīt vienu papildu adresi ārvalstī, nemainot ziņas par pamatadresi (deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto adresi ārvalstī);
 • anulēt papildu adresi, ja tāda ir aktuāla e-pakalpojuma pieprasīšanas brīdī.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 03.12.2021.