Pakalpojumi / Dzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija

Bērna tēvam vai mātei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta: 17.07.2019.