Pakalpojumi / Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Bērna personisko interešu aizstāvība. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības:  – par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.