Latvijas vides aizsardzības fonds

Tēma: Latvijas vides aizsardzības fonds

15.11.2022

Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:01.10.2022.-01.04.2024.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:8376,50 EURPašvaldības līdzfinansējums:837,50 EURProjekta mērķis:Īstermiņa: saglabāt dižkokus dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus.Ilgtermiņa: veicināt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un…

Lasīt vairāk
30.08.2021

Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada 1. jūlijs - 2022. gada 10. augustsProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000,00 EURPašvaldības līdzfinansējums:3000,00 EURProjekta mērķis:Sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību īpaši aizsargājamā…

Lasīt vairāk
05.07.2021

Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā

Projekta datums: 31.10.2021. Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta īstenošanas termiņš:01.04.2021.-30.04.2022. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 2616,57 EUR (LVAF finansējums 2106,00 EUR)Pašvaldības līdzfinansējums:510,57 EURProjekta mērķis:Nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību iepazīšanaiProjekta aktivitātes:Plānots…

Lasīt vairāk
05.07.2021

Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā

Projekta datums:01.04.2022.Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada jūnijs - 2022. gada aprīlisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas: 9 206,67 EURPašvaldības līdzfinansējums:920,67 EURProjekta mērķis:aizsargāt un saglabāt upes piekrastes biotopu, izbūvējot kvalitatīvu…

Lasīt vairāk