Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā

Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā

Projekta datums:01.04.2022.
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada jūnijs – 2022. gada aprīlis
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 9 206,67 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:920,67 EUR
Projekta mērķis:aizsargāt un saglabāt upes piekrastes biotopu, izbūvējot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru Gaujas dabas takā
Projekta galvenās aktivitātes:izbūvētas kāpnes Gaujas piegultnes vaļņa šķērsošanai, lai nokļūtu uz takas objektu – Dravas ozolu; uzstādīts apmeklētāju skaitītājs
Rezultāti:izbūvētas kāpnes, nodrošinot apmeklētājiem drošu, kā arī dabai draudzīgu pārvietošanos dabas takā, iegādāts un uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, apmeklētāju plūsmas uzskaitei un regulēšanai dabas takā, aizsargājot un saglabājot upes piekrastes biotopu
Publicitāte:07.07.2021. Tiks uzlabota tūrisma infrastruktūra Gaujas dabas takā Strenčos (www.valmierasnovads.lv)
30.05.2022. Norisinās kāpņu izbūve Gaujas piegultnes vaļņa šķērsošanai (www.facebook.com)
15.06.2022. Uzlabota tūrisma infrastruktūra Gaujas dabas takā Strenčos (www.valmierasnovads.lv) un Facebook