Uzlabota tūrisma infrastruktūra Gaujas dabas takā Strenčos

Ir noslēgušies būvniecības darbi Gaujas dabas takā Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) atbalstītā projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā” ietvaros.

Projektā ir izbūvētas kāpnes nokļūšanai uz takas objektu – Dravas ozols. Lai līdz tam nokļūtu, iepriekš nācās pieveikt stāvu Gaujas piegultnes valni, kas mēdza būt slidens, īpaši lietainā laikā.

Savukārt, promenādē aiz Strenču brīvdabas estrādes ir uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, kas ilgtermiņā būs nozīmīgs ieguldījums, jo līdz šim apmeklētāju skaitu takā varēja nojaust tikai pēc novērojumiem.

Ilgtermiņā tas sniegs iespēju sekot līdzi pārmaiņām par cilvēku pārvietošanos un skaita dinamiku, ko ietekmējusi, piemēram, infrastruktūras izveide, pasākumi u.tml., kā arī iegūtos datus varēs izmantot turpmākā apsaimniekošanas pasākumu plānošanā un īstenošanā.

Būvniecības darbus veica SIA “R.K.C.F. Renesanse”.

Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BBPV” būvuzraugs Ivo Rozentāls.

Projekta kopējās izmaksas EUR 11 719,09, no tiem EUR 8 286,00 LVAF finansējums un EUR 3433,09 pašvaldības ieguldījums.

Informāciju sagatavoja:

Valmieras novada pašvaldība

Projekta vadītāja

Madara Ribozola

lvaf-logo