Tiks uzlabota tūrisma infrastruktūra Gaujas dabas takā Strenčos

Lai aizsargātu un saglabātu Gaujas piekrastes biotopu, šogad tiks izbūvēta kvalitatīva tūrisma infrastruktūra Gaujas dabas takā. Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā” ietvaros tiks izbūvētas kāpnes Gaujas piegultnes vaļņa šķērsošanai, lai nokļūtu uz takas objektu – Dravas ozolu un uzstādīts apmeklētāju skaitītājs.

Dravas ozols, kas glabā liecības par dravošanu – tā stumbrā ir dobums, kas senāk pielāgots bišu turēšanai – ir viens no savdabīgiem kokiem, kas apskatāms, apmeklējot dabas taku. Taču, lai līdz tam nokļūtu, nākas pieveikt stāvu Gaujas piegultnes valni, kas mēdz būt slidens, īpaši mitrā laikā, kā arī turpat nelielajā grāvī lietus un palu laikā krājas ūdens, kas apgrūtina nokļūšanu līdz ozolam. Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos augšup un lejup pa valni, tiks izbūvētas kāpnes ar margu, kas vienlaikus nodrošinās arī dabai draudzīgu pārvietošanos.

Gaujas dabas taka

Gaujas dabas taka ir iecienīta kā vietējo iedzīvotāju pastaigām, tā arī dabas tūristiem. Lai uzskaitītu un regulētu apmeklētāju plūsmu dabas takā, tiks iegādāts un uzstādīts automatizēts apmeklētāju skaitītājs. Tā uzstādīšana būs nozīmīgs ieguldījums, jo līdz šim apmeklētāju skaitu takā varēja nojaust tikai pēc novērojumiem. Ilgtermiņā tas sniegs iespēju sekot līdzi pārmaiņām par cilvēku pārvietošanos un skaita dinamiku (piemēram, mēnešiem/dienām/stundām), ko ietekmējusi, piemēram, infrastruktūras izveide, pasākumi u.tml., kā arī iegūtos datus varēs izmantot turpmākā plānošanā un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 206,67 EUR, no tiem 8 286,00 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 920,67 EUR pašvaldības ieguldījums. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada aprīlim.

Vairāk informācijas: Madara Ribozola, projekta vadītāja

Tālrunis: 64715667