Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā

Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā

Projekta datums: 31.10.2021.

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta īstenošanas termiņš:01.04.2021.-30.04.2022.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 2616,57 EUR (LVAF finansējums 2106,00 EUR)
Pašvaldības līdzfinansējums:510,57 EUR
Projekta mērķis:Nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību iepazīšanai
Projekta aktivitātes:Plānots atjaunot un uzlabot informācijas pieejamību pie deviņiem kultūrvēstures objektiem dabā, uzstādot deviņus informatīvos stendus
Rezultāti:Izgatavoti un uzstādīti deviņi jauni informācijas stendi, t.sk. pilnībā atjaunoti trīs informācijas stendi trīs objektos, nodrošinot informācijas pieejamību par objektiem; nomainīti seši bojātie informācijas stendi pret sešiem jauniem stendiem, uzlabojot informācijas pieejamību sešos objektos
Publicitāte:06.08.2021. Atdzims Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti
28.04.2022. Atjaunota informācijas pieejamība Gaujas kultūrvēsturiskajā takā