Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

lvaf-logo
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada 1. jūlijs – 2022. gada 10. augusts
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:3000,00 EUR
Projekta mērķis:Sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību īpaši aizsargājamā dabas dabas teritorijā, uzlabojot uzturēšanās un pārvietošanās kvalitāti pārgājiena maršrutā Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā, veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu ilgtspējīgas attīstības plānošanas nolūkos un veicināt apmeklētāju izpratni par dabas daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu.
Projekta galvenās aktivitātes:Novecojušo tiltiņu, trepju, norāžu, dabas izzinošo informācijas stendu un plākšņu demontāža un atjaunošana, atpūtas vietu uzlabošana, apmeklētāju plūsmas skaitītāja uzstādīšana.
Rezultāti:Atjaunotas 2 atpūtas vietas ar galdu, soliem un nojumi, demontētas vecās kāpnes un izbūvētas jaunas kopumā 15 m garumā, atjaunoti 5 tiltiņi, uzstādītas 2 norādes, 6 informatīvās plāksnes, demontēts 1 informatīvais stends, uzstādīti 4 jauni informatīvie stendi, uzstādīts 1 apmeklētāju plūsmas skaitītājs.
Publicitāte:https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/07/Valmieras-novada-informativais-izdevums_web.pdf