Ieguldījums ainavā

2022. gads

Katra novada viensēta ir daļa no Latvijas kultūras kanonā iekļautās vērtības, ar statusu atzītais kultūras mantojums veido novada simboliskās vietas un kalpo kā resurss attīstībai. Iedzīvotāju centieni privātmāju pagalmos vai daudzdzīvokļu māju balkonos un lodžijās radīt estētiski augstvērtīgu vidi dod labsajūtu ne vien pašiem īpašniekiem, bet kalpo arī kā publisko vidi bagātinošs ainavas elements. Izceļamas un veicināmas ir uzņēmēju iniciatīvas vietradē un kvalitatīvas ainavas veidošanā. Tam pamatā ir zināšanas, pieredze un savstarpēja sadarbība, stipra un aktīva vietējā iedzīvotāju kopiena.

Akcijas “Tavs ieguldījums ainavā” 2022 gada dalībnieku godināšanas pasākumi notika:

  • 7. oktobrī Valmiermuižas alus viesistabā. Pasākuma apraksts un bildes no pasākuma ŠEIT.
  • 15. oktorbrī Matīšu Tautas namā. Pasākuma apraksts un bildes no pasākuma skatāmas ŠEIT.

Prezentācijas no lekcijām par ainavu arhitektūru Matīšos 15.10.2022.

I.Rukšānes lekcija Matīšos 15.10.2022
I.Rukšāne “Dziednieciska vide un telpa pārmaiņu un trauksmes laikmetā”
L.Nesko lekcija 15.10.2022.Matīšos
L.Neško “Ainavu dizaina tendences ainavvidē”