Apskati akcijas “Tavs ieguldījums ainavā” dalībnieku daiļdārzus (1.daļa no 3)

Akcijas "Tavs ieguldījums ainavā" pieteiktie īpašumi

Valmieras novada iedzīvotājiem no 10. jūlija līdz 10. augustam bija iespēja pieteikt savus krāšņos daiļdārzus, viensētas un novada simboliskās vietas akcijai “Tavs ieguldījums ainavā”. Valmieras novada pašvaldībā kopā saņemti 42 pieteikumi, kas iesūtīti kādā no astoņām kategorijām.

Šajā rakstā apskatīsim pieteiktos īpašumus trīs kategorijās.

Kategorijā “Publiskā ārtelpa – jauna elpa” tika pieteikti trīs pašvaldības īpašumi. “Publiskā ārtelpa – jauna elpa” – pārdomāta un sakopta publiskā ārtelpa, kas ikdienas steigā priecē gan novada iedzīvotājus, gan viesus, kā arī veido estētisku un vienotu kopējo apkārtnes ainavu. Publiskā ārtelpa var būt gan privātā īpašumā veidota, gan pašvaldības.

Kategorijā “Novada simboliskās vietas – kultūras mantojums” tika pieteikti divi pašvaldības īpašumi un viens privātais īpašums, kas ir iekārtots kādreizējā Latvijas – Igaunijas robežpārejas punkta ēkā Ramatas pagastā. “Novada simboliskās vietas – kultūras mantojums” – valsts, reģionālas un vietējas nozīmes vēsturisko notikumu vietas un arhitektūras kultūras pieminekļi vai īpašumi, kuri par tādiem varētu kļūt. Tās ir kultūras mantojuma novada simboliskās vietas, kas nav tikai valsts vai pašvaldības īpašums un kuru turpmākā attīstība un saglabāšana cieši ir saistīta ne tikai ar ieguldāmo investīciju apjomu pieminekļa atjaunošanā un saglabāšanā, bet arī ar ieinteresētās kopienas līdzdalību, līdzatbildību un mijiedarību. Tās ir vietas, kas veido novada identitāti.

Kategorijā “Uzņēmēji vietradei” saņēmām sešus pieteikumus. “Uzņēmēji vietradei” – pārdomāta un kārtīga saimnieciskās darbības telpa, kuras dizainā atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai jūtams radošums un pārdomāta ietekme uz dabas vidi, rūpējoties gan par uzņēmuma darbiniekiem, gan apmeklētājiem un pakalpojumu ņēmējiem, gan sadarbības partneriem. Uzņēmēju ieguldījums ainaviski augstvērtīgākas apkārtnes radīšanā, degradētu teritoriju attīstīšanā, publiskās telpas kvalitātes veidošanā.

Akcijai “Tavs ieguldījums ainavā” ir pievienotā vērtība, jo dalībnieki ne tikai lepojas ar savu ieguldījumu ainavā, bet arī, pateicoties pašvaldības organizētai ekskursijai, papildina savas jau esošās zināšanas par daiļdārzu un teritoriju pilnveidošanu. Augustā notikušajā ekskursijā uz citiem daiļdārziem, visu ceļu autobusu piepildīja sarunas, dalībniekiem daloties savās zināšanās un pieredzē jautājumos par dārza iekopšanu un aktuālākajiem jaunumiem dārzkopībā. Ekskursijas dalībnieki atzina, ka bija vērtīgi apskatīt dārzus, kas katrs bija iekārtots pavisam citā stilā. Ikkatrs mājās devās ar kādu jaunu atziņu, ideju vai iedvesmu savā dārzā izmēģināt ko jaunu.

21. oktobrī tiksimies ar dārzu īpašniekiem Matīšu tautas namā, lai pateiktos par dalību, kā arī papildinātu zināšanas vērtīgās lekcijās par dārza plānošanu, ainavu veidošanu. Uz pasākumu aicināti ne tikai akcijas dalībnieki, bet visi interesenti. Plašāka informācija un pieteikšanās pasākumam: "> vai tel.nr. 26328943.

Vēloties atbalstīt Valmieras novada iedzīvotāju vēlmi baudīt krāšņas ainavas, piedalīties ainavu attīstībā, kā arī lepoties un dalīties pieredzē ar to, Valmieras novada pašvaldība jau otro gadu rīko akciju “Tavs ieguldījums ainavā”.