Valmieras Industriālā parka attīstība

Valmieras Industriālā parka attīstība

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2024. gada 18. janvāris – 2025. gada 31. decembris  
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 21 782 120,57  
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 959 183,54  
Projekta mērķi:              Attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un izveidojot pilnvērtīgi un neatkarīgi darboties spējīgu industriālās teritorijas infrastruktūru Valmieras novadā piesaistīt investorus, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas reģionu un pārējo Latvijas teritoriju.
Pamatojums:
1. Veicot industriālo laukumu, publisko stāvlaukumu un dzelzceļa pievedceļa un iekšējā dzelzceļa tīkla būvniecību, tiks nodrošināti apstākļi, ka uzņēmēji varēs efektīvāk attīstīt ražotnes, izveidojot jaunas darba vietas un uzsākot jaunu produktu ražošanu, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valmieras novadā.
2. Jaunu darba vietu izveide un reģistrēto bezdarbnieku skaita samazināšana Valmieras novadā un Vidzemes reģionā (ar uzsvaru uz nozarēm, kas rada augstu pievienoto vērtību un ir uz eksportu orientētas) veicinās Valmieras novada un Vidzemes reģiona ekonomisko konkurētspēju un atpazīstamību Baltijas jūras reģionā.
3. Industriālā parka infrastruktūra, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai, sekmēs nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Valmieras novadā un Vidzemes reģionā. 
Projekta galvenās aktivitātes Industriālās teritorijas ierīkošana/izbūve un teritorijas pievedceļu izbūve;
Industriālās teritorijas iekšējā dzelzceļa būvniecība;
Publisko stāvlaukumu un publiskās teritorijas izbūve;
Seguma izveidošana Ozolkalnu ceļa teritorijā;
Elektroenerģijas infrastruktūras būvniecība;
Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ozolkalnu ceļa ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai industriālajā teritorijā;
UKT tīklu izbūve publiskajā stāvlaukumā, industriālajā laukumā, teritorijā un ārpus teritorijas
RezultātsIzveidota pilnvērtīgi un neatkarīgi darboties spējīga industriālās teritorijas infrastruktūra
Publicitāte26.01.2024. Noslēgta vienošanās par finansējuma piešķiršanu infrastruktūras izbūvei Valmieras Industriālajā parkā