Līdz 70 gadiem pagarināts Valmieras Industriālā parka nomas vai apbūves tiesību termiņš

VIP

Saeima ceturtdien, 25. aprīlī, trešajā lasījumā vienbalsīgi apstiprināja grozījumus likumā “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”, ar kuriem radīti jauni, labvēlīgāki ilgtermiņa nosacījumi investīciju piesaistei jaunajā nacionālas nozīmes Valmieras Industriālajā parkā.

Projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” nosacījumi paredz, ka nomniekam industriālā parka 1. kārtas teritorijās  jāveic nefinanšu investīcijas vismaz 100 miljonus eiro apmērā. Jāatzīmē, ka, ievērojot starptautiski pieņemto praksi, investors, lai pieņemtu lēmumu par investīciju veikšanu kādā valstī, reģionā vai mazākā administratīvajā vienībā, izvērtē vairākus būtiskus faktorus. Viens no tiem ir iespēja saņemt ilgtermiņa garantijas par veikto tiešo ieguldījumu kopumu noteiktā zemes vienībā. Lai veicinātu potenciālo investoru interesi par iespēju veikt apjomīgus nefinanšu ieguldījumus Valmieras Industriālajā parkā, veikti likuma grozījumi, ņemot vērā principu, jo lielākas investīcijas, jo ilgāks to atmaksāšanās periods.

Likuma grozījumi paredz, ka Valmieras Industriālā parka nomas vai apbūves tiesības termiņu var noteikt:

1) līdz 45 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 30 miljonus eiro;

2) līdz 60 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 70 miljonus eiro;

3) līdz 70 gadiem, ja nomas vai apbūves tiesīgā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 100 miljonus eiro.

Grozījumi vēl ir jāizsludina Valsts prezidentam un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Līdzšinējais normatīvais regulējums paredzēja vispārējus publiskas personas mantas iznomāšanas termiņus līdz 30 gadiem.

Informācijai:

2017. gadā Valmieras Industriālā parka izveidei paredzēto teritoriju ar likumu “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsēta pašvaldībai” nodeva pašvaldībai industriālās publiskās infrastruktūras izveidei, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, sekmētu jaunuzņēmumu darbību, dažādotu reģiona ekonomiku.

2024. gada janvārī Valmieras novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaisti 20 miljonu eiro apmērā projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” īstenošanai 1. kārtā 57,5 ha lielai platībai. Īstenojot iepriekš minēto projektu, no pašvaldības puses notiek parka publiskās infrastruktūras izveide (industriālais laukums dzelzceļa kravu pārkraušanai, privātās lietošanas dzelzceļa tīkls, inženiertīklu infrastruktūra, komersantu būvēm paredzēto laukumu labiekārtošana), par kuru pašvaldība izsludinās vairākas nomas un apbūves tiesību izsoles.

Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentos pašvaldība ir definējusi stratēģisko mērķi – plašāku industrializāciju laika periodā no 2022. līdz 2038. gadam. Uzsākot īstenot šo mērķi un koncentrējoties uz jaunā Valmieras Industriālā parka kopējo teritorijas izveidi, tā tehniskais plānojums paredz piesaistīt līdz pieciem stratēģiskiem investoriem (102,54 ha teritorijā), vienlaikus veidojot klāsteru pieejas principu starp minētās teritorijas potenciālajiem reģiona un pašvaldības komersantiem. 

Likums “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 123 “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”.